Bozok Üniversitesi

PROJE DEĞERLENDİRME

Proje Değerlendirme

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerine ait proje başvurularını değerlendirmek üzere Dekanlık ve Bölüm Başkanlıkları tarafından jüri üyeleri belirlenmektedir. Bölüm Jürilerinin tümü kurum dışından olmak üzere  en az üç değerlendiriciden (akademisyen ve/veya sektörden) oluşmaktadır.

 Değerlendirme kriterleri ve söz konusu puanlandırmalar aşağıda “DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ” başlığı altında  sunulmuştur:

 Yozgat Bozok Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bölümlerinde okuyan ve son sınıf bitirme projesi, bitirme ödevi, araştırma projesi vb. derslerini alan öğrencilerin tamamının Proje Etkinliği ve Yarışması’na katılımı zorunludur. 

Çalışmalar, bireysel proje çalışmaları olabileceği gibi, takım çalışması da olabilir.

 Değerlendirme kriterleri

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği alanlarının her biri belirlenen en az üçer kişilik jüri üyeleri, aşağıda listelenen kriterlere göre proje özetlerini ve posterleri  değerlendirecektir:

·        Proje amacı açıkça belirtilmiştir (10 puan)

·        Proje çalışması özgündür (15 puan)

·        Projenin yaygın etkisi / katma değeri yüksektir (15 puan)

·        Projenin bulgu ve sonuçları anlaşılır şekilde sunulmuş ve tartışılmıştır (20 puan)

·        Elde edilen sonuçların değeri yüksektir (15 puan)

·        Projenin devamına yönelik öneriler vardır (15 puan)

·        Proje iyi tasarlanmıştır (10 puan)

 

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği alanlarının her biri için en yüksek puanı alan ilk 3 proje çalışması  29 Aralık 2022 tarihinde Erdoğan AKDAĞ Kongre ve Kültür Merkezi’nde ilan edilecektir.